Potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja grada Nove Gradiške za 2018/2019 godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih
i studentskih stipendija
KLASA: 604–02/18–01/03
URBROJ: 2178/15-03-02/2-18-6
Nova Gradiška, 31. prosinca 2018.

 

PREDMET: Ugovori o stipendiranju – obavijest o potpisivanju.-

 

Potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja grada Nove Gradiške za 2018/2019. obavit će se dana 4. siječnja 2019. (petak) u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici (dvorišna zgrada), Trg kralja Tomislava broj 1, Nova Gradiška.

 

S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK
Borislav Vidošić,v.r.