Potpisan ugovor za izvođenje radova za projekt “Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradiški”

Danas je u Uredu gradonačelnika potpisan ugovor s izvođačem radova za projekt „Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradiški“. Projekt je to koji se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a koji je prijavljen 30.3.2022. na natječaj Ministarstva  prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije Baranje i Srijema.

Ministarstvo je 24.01.2022. godine raspisalo natječaj „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije Baranje i Srijema“ putem kojeg se želi potaknuti razvoj gospodarskih aktivnosti na području 5 slavonskih županija (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije) kroz ulaganja u projekte koji su preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture i time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, sprječavanje daljnjeg iseljavanja i poboljšanje kvalitete života na ovom području.

Prihvatljive aktivnosti su bile aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje su preduvjet za razvoj poduzetničke infrastrukture. Aktivnosti su također trebale odražavati potrebe i prioritete lokalne i područne razine i imati utjecaj na širu zajednicu, biti podudarne sa strateškim dokumentima na regionalnoj razini te doprinositi gospodarskom oporavku područja provedbe Programa.

Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 07.07.2022. godine, iznos bespovratnih sredstava je 1.700.000,00 HRK (225.628,77 EUR). 

Cilj projekta „Rekonstrukcija i uređenje gradske tržnice u Novoj Gradiški“ je:

  • unaprjeđenje gospodarskog razvoja i povećanje atraktivnosti prostora u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja putem rekonstrukcije gradske tržnice u Novoj Gradiški kako bi se spriječilo daljnje iseljavanje te poboljšala kvaliteta života stanovništva.

Projektom se želi potaknuti razvoj gospodarskih aktivnosti putem ulaganja u rekonstrukciju tržnice kao prostora u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja. Rekonstrukcijom postojećeg prostora tržnice postići će se veća funkcionalnost i atraktivnost prostora, što će povećati broj zakupaca prostora tržnice. Osigurat će se uvjeti za održavanje prigodnih prodaja sajamskog karaktera. Također će se omogućiti bolji higijenski standard proizvoda, osobito onih lako kvarljivih (npr. mlijeko i mliječni proizvodi, suhomesnati proizvodi), čime će se povećati potražnja kupaca za tim proizvodima. Povećanje kako ponude tako i potražnje na tržnici uzrokovat će veću proizvodnju prehrambenih i drugih proizvoda i veći prihod gospodarskih subjekata. Gospodarski rast na području grada i okolnih općina će posljedično utjecati na poboljšanje kvalitete života na ovim prostorima te spriječiti daljnje iseljavanje, osobito mlađeg i radno aktivnog stanovništva. 

Očekivani rezultati:

  • Obnovljena tržnica – 1.900,00 m2 betoniranog platoa
  • postavljeno 28 novih betonskih klupa
  • izgrađeno 28 zasebnih čeličnih nadstrešnica ukupne površine 338,52 m2
  • 70 m nove oborinske odvodnje
  • 85 m novih linijskih kanalica
  • 53 energetski učinkovita rasvjetna tijela 

Glavne aktivnosti su:

Rekonstrukcija i uređenje postojećeg prostora tržnice (izrada armiranobetonskog platoa sa superplastifikatorom koji omogućuje vodonepropusnost betona), izgradnja nadstrešnice, ugradnja novih prodajnih betonskih klupa s rashladnim vitrinama, ugradnja rasvjetnih tijela, oborinska odvodnja.

Provedba ovog projekta imat će pozitivan utjecaj na preko 50% stanovništva grada i okolnih općina jer je tržnica u Novoj Gradiški središnje mjesto susreta ponude i potražnje za prehrambene i druge proizvode OPG-ova i lokalnih proizvođača. Rekonstrukcijom će se poboljšati uvjeti prodaje pa će se povećati i broj zakupaca te time i ponuda domaćih prehrambenih i drugih proizvoda široke potrošnje koje kupuje velik broj stanovnika (preko 50%).

Grad Nova Gradiška pokrenuo je postupak javne nabave za izvođenje radova 28.11.2022.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je: 3.229.175,00 HRK bez PDV-a.

Odabrani izvođač radova je FRANC MONT d.o.o. iz Zagreba, a ukupna vrijednost ugovorenih radova je 479.123,03 EUR bez PDV-a, (598.903,79 EUR s PDV-om), odnosno 3.609.952,50 HRK bez PDV-a (4.512.440,63 HRK s PDV-om).

Početak radova planiran je 10 dana od dana potpisivanje ugovora, a za vrijeme trajanja radova Gradska tržnici biti će dislocirana na prostoru parkinga na Cvjetnom trgu.