Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o korištenju zemljišta i javnih površina u Gradu Nova Gradiška

obavijest
Odluka