Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške

Grad Nova Gradiška je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Nova Gradiška, Općina Cernik, Općina Davor, Općina Dragalić, Općina Gornji Bogićevci, Općina Nova Kapela, Općina Okučani, Općina Rešetari, Općina Stara Gradiška, Općina Staro Petrovo Selo i Općina Vrbje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 25.03.2019. godine do 08.04.2019. godine.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr.

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

xlsx

2. Prilog 3_JR_II

Size: 551.42 KB
Hits: 423
Date added: 25-03-2019


Izvješće:

rar

DokumentacijaZaNOP

Size: 35.73 MB
Hits: 83
Date added: 09-12-2019


 NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici (na priloženi dokument) se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.

https://novagradiska.hr/news/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske-2/