Početak radova na izgradnji fotonaponske elektrane

Foto – početak radova