PLAN PROVOĐENJA SUSTAVNE DERATIZACIJE NA TERENU NOVA GRADIŠKA

                                                                

SANATIO d.o.o.
HR-10090 Zagreb, Bolnička cesta 34c
Slavenskog 1 (Shopping centar Prečko) – ured
OIB: 70241049761, MB: 2394049
Tel: 01/3435241,  Fax: 01/3435477
E-mail: mbenic@sanatio.hr, Web: www.sanatio.hr

 

PLAN PROVOĐENJA SUSTAVNE DERATIZACIJE
NA TERENU  NOVA GRADIŠKA

 

Deratizaciju će provoditi stručno osoblje Sanatio d.o.o.

Pri postavljanju deratizacijskih meka koristiti ćemo kartonske podloške i upozorenja (štetna tvar).

Deratizacija će se provoditi preparatima; brodilon žitni mamak; brodilon blok; brodilon parafinski blok. Navedeni preparati su ekološki prihvatljivi te nisu štetni za ljude i životinje. Gorka ne otrovana tvar bitrex tj. denatonium benzoate dodana BRODILON mamcima onemogućuje njihovo konzumiranje od strane domaćih životinja a tako i od djece.

  1. dan-25.09.2018.- provoditi će se deratizacija u mjestu Ljupina
  2. dan-26.09.2018.- provodit će se deratizacija u mjestima Kovačevac i Prvča
  3. dan-27.09.2018.- provodit će se deratizacija zelenih površina, obala vodotoka i deratizacija deponije Šagulje-Ivik u Prvči
  4. dan- 28.09.2018.- provodit će se deratizacija u mjestu Ulica Kralja Zvonimira (lateralni kanal i domaćinstva od lateralnog kanala do kraja Ulice kralja Zvonimira).

Tijekom radnog tjedna provoditi će se deratizacija prema gore navedenom planu, a subotom će se raditi ponavljanje zaključanih domaćinstava.

Plan rada je podložan promjenama u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Zagreb, 18.09.2018.

              Direktor
dr.sc. Marijan Benić, DVM.
spec. medicinske sanitacije
dipl. sanitarni inženjer


SANATIO d.o.o. Zagreb, Bolnička cesta 34c
OIB: 70241049761 MB: 2394049   IBAN: HR0623600001102381982