Otvoreno reciklažno dvorište „Šagulje – Ivik“

Dana 26. kolovoza 2020. godine održana je završna konferencija projekta Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje-Ivik“, čime je otvoreno reciklažno dvorište u Novoj Gradiški.

Ukupna vrijednost projekta je 6.785.844,37 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 4.500.000,00 HRK.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. završnu konferenciju projekta Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje – Ivik“, korisnika Grada Nova Gradiška.

Reciklažno dvorište je jedan izuzetno važan projekt za Novu Gradišku jer donosi brojne koristi za građane. Svi građani će imati priliku besplatno riješiti problem zbrinjavanja otpada, riješiti se suvišnog otpada na siguran i za okoliš prihvatljiv način i konačno se riješiti divljih odlagališta.

Ovim projektom će se pridonijeti i samim ciljevima projekta; smanjenju ukupne količine otpada, povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada, rješavanju problema s otpadom na način koji nije štetan za čovjeka i okoliš.“

Reciklažno dvorište ukupne površine 3.385m“ nalazi se u naselju Prvča na lokaciji deponije komunalnog otpada Šagulje . Građani će moći predati otpad u reciklažno dvorište od 1. rujna 2020. u vremenu od 8 – 17 sati, od ponedjeljka do petka i subotom od 8 – 12 sati.

Zaprimanje otpada u reciklažnom dvorištu biti će besplatno za sve korisnike (kategorija kućanstvo) s područja Grada Nove Gradiške koji plaćaju naknadu za komunalne usluge prikupljanja miješanog otpada.