ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA I KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI GRADA NOVA GRADIŠKA

Članovi radnih tijela Gradonačelnika održali su  25. siječnja 2023. g. u Gradskoj vijećnici  prvu ovogodišnju radnu sjednicu.

Izvješće o radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška za 2022.g., koje je podnio predsjednik Marko Ćosić, mag. cin. i Izvješće o radu Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška  za 2022.g., koje je podnijela predsjednica mr. Ljiljana Lukačević, spec. kliničke psihologije,  jednoglasno su usvojena.

U nastavku sjednice članovi su usvojili  Programe rada oba radna tijela Gradonačelnika za tekuću godinu, sukladno financijskim sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Nova Gradiška za 2023. godinu za Program 1011 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA , Aktivnost A101102 PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI.

PRILOG:

  • Izvješće o radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška za 2022.g.
  • Izvješće o radu Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška za 2022.g.
  • Program rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška za 2023.g.
  • Program rada Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška za 2023.g.