Održana 7. sjednica Gradskog vijeća grada Nova Gradiška

U nazočnosti svih 17 vijećnika, 1. je prosinca održana 7. sjednica Gradskog vijeća pod predsjedanjem prim.doc.dr.sc. Zorana Jukića.

Počela je Aktualnim satom u kojemu su pitanjima sudjelovali slijedeći vijećnici: Ivan Curić (HDZ),Aleksandar Radivojević (SDP), Davorin Slišurić (HDZ), Marijan Radić (SDP), Franjo Kikić, (SDP), Željko Bigović (Nezavisna lista Ž.Bigović), Dario Marenić (Moderne desne snage), Milan Mateša (SDP), dr. Ljepša Rakas-Vujčić (SDP), Vlatko Greiner (HL-stranka rada), Dubravko Gubić (HDSSB) i  Đurđa Marjanović (HDZ). Najveći broj pitanja odnosio se na komunalnu problematiku, a bila su vezana i za devastirane povjesne spomenike u gradu, naknadu za novorođenčad, uređenje prilaza tržnici s Trga glazbenika, Centru kompetencija, DING-u, uređenje dvorišta vrtića “Radost”, održavanje ulica u južnom dijelu grada, uređenje igrališta i pješačkih staza u naseljima Prvča i Kovačevac, uređenje gradskog parka te uređenje hortikulture u pojedinicim ulicama u Gradu.

Tijekom aktualnog sata u vijećnicu je ušetala atraktivna “Sveta Nikolina” i predala  prigodan poklon predsjednik GV dr. Zoranu Jukiću, a radilo se o pješčanom satu.

Inače aktulani sat ovoga je puta trajao i kraće od predviđenoga vremena.

 

Središnja tema ove sjednice bio je Nacrt proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. Oporba je prijedlog ovoga temeljnog dokumenta kritizirala, bilo je sugestija i prijedloga. Davorin Slišurić (HDZ), Željko Bigović (Nezavisna lista Željko Bigović) i Dario Marenić (Moderne desne snage) imali su zajednički prigovor koji se odnosio na rebalans proračuna za  2016. godinu. Bili su mišljenja da bez toga dokumenta, koje treba biti temelj za izradu proračuna  za 2017. godinu,  nemaju potrebne informacije. Smatraju da je prijedlog proračuna populistički, predizboran i stranački. Marenića je zanimalo  što će sve donijeti novi porezni zakon i kakav će  utjecaj imati na gradski proračun, a  o čemu se ne govori.

U ime Kluba vijećnika SDP-a i Hrvatskih laburista dr. Ljepša Rakas-Vujčić je istaknula kako je prijedlog proračuna  razvojan i socijalno osjetljiv što je, kako je naglasila, važno za SDP-e. Dubravko Gubić (HDSSB) rekao je, među ostalim, da se prijedlog proračuna može tumačiti na razne načine, kako to nekom odgovara. Založio se za  više novca za Zajednicu tehničke kulture.

Svi su se složili da gradski Proračun treba pratiti stanje u društvu, davati socijalne potpore siromašnima, poticati obrazovanje, razvoj gospodarstva i zapošljavanje, poticati rad udruga i društava. Da je  to sve objektivno zatupljeno u prijedlogu proračuna smatra dr. Zoran Jukić, pa stoga, kako je  rekao, HSS podržava prijedlog proračuna.

 

Odgovarajući na upite vijećnika gradonačelnik Vinko Grgić je rekao  kako se vodilo računa o svim segmentima i kako zadovoljiti sve korisnike proračuna, od socijalnih davanja ugroženim kategorijama stanovništva do  poticanja obrazovanja, malog i srednjeg poduzetništva u cilju novog zapošljavanja. Gradonačelnik smatra da je prijedlog proračuna, uz to što je socijalan,  sadržajan i inovativan jer ima niz novih stavki i sadržaja. Ono što treba naglasiti je da će većina korisnika gradskog proračuna, kako se planira, u 2017. godini  dobiti više sredstava.

 

Odgovarajući Dariju Mareniću, pročelnica gradskog upravnog odjela za financije Ljiljana Ranisavljević je rekla kako se još uvijek ne zna kako će  porezna reforma utjecati na jedinice lokalne samouprave, te da ministar financija uvjerava kako efekti ne bi trebali biti negativni.

Prihodi u gradskom proračunu za 2017. godinu planirani su u  iznosu od  61,5 milijuna kuna.

Na dnevnom redu 7. sjednice GV bila su i Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a NG za 2015. godinu, potom Izvješće o radu i utrošenim financijskim sredstvima Gradskog društva Crvenog križa NG doznačenima od Grada NG za prvo polugodište 2016. godine; Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada NG; Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu; Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška.