Odobrena sredstva za projekt uvođenja eRačuna

Gradska uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja razvoja grada, a modernizacija gradske uprave te pružanje brzih i pouzdanih usluga nužni su sastavni dijelovi poticajne poduzetničke okoline i pretpostavka osiguranja boljeg životnog standarda svih građana, izjavio je gradonačelnik Vinko Grgić, te smatra da je osuvremenjivanje poslovanja gradske uprave sukladno europskim standardima u periodu pred nama jedan od strateških zadataka.

Vodeći se ciljem osuvremenjivanja i ubrzanja poslovanja grad se među prvima jedinicama lokalne samouprave uključio kao partner u okviru Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u projekt Instrumenata za povezivanje Europe – CEF Telecom, odnosno prijavio se za sudjelovanje u zajedničkoj prijavi projekta razmjene eRačuna između gospodarstvenika i gradske uprave.

Projekt se temelji na Direktivi europskog parlamenta i vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU). Direktiva predviđa obvezu spremnosti za sve javne naručitelje poput tijela državne uprave, jedinica regionalne i područne samouprave, javnih poduzeća itd., za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa pogodnih za automatsku obradu od studenoga 2018.godine.

Prihvaćanje računa u elektroničkom obliku od strane gradske uprave omogućiti će lakše poslovanje svima koji rade s gradom uključujući mala i srednja poduzeća, dobavljače, informacijske posrednike, porezne i pravne savjetnike, odnosno sve koji sudjeluju u sustavu izdavanja, prosljeđivanja i zaprimanja strukturiranih računa u elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja hrvatskog konzorcija partnera u zajedničkom projektu “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”, gradonačelnik je u svojstvu partnera obaviješten kako je zajednički projektni prijedlog,  na kojem je radio i grad Nova Gradiška, pozitivno ocijenjen od strane Europske komisije te je kao takav prihvatljiv i predložen za sufinanciranje u iznosu do 765.769,00 EUR-a. Odobrenim sredstvima partneri u projektu će financirati sve aktivnosti koje osiguravanju tehničke i operativne preduvjete za zaprimanje, slanje i obradu elektronički računa.

Uvođenjem eRačuna gradska uprava napraviti će još jedan korak u digitalizaciji poslovnih procesa koji će za rezultirati smanjenje administrativnih troškova, povećanje produktivnosti u poslovnim procesima te povećanje transparentnosti.