ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška

odluka-o-započinjanju-postupka-ocjene-ID-PPU