Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Industrijski park Nova Gradiška”

odluka o započinjanju postupka ocjene