ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška

odluka-o-započinjanju-postupka-ocjene-ID-GUP