Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 1. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zona malog gospodarstva II – Nova Gradiška

odluka o započinjanju postupka ocjene-1