Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Nove Gradiške

Sajamski dani 24.12.

 

SAJAMSKI DANI ADVENT U NAŠEM GRADU