Odluka o komunalnom doprinosu

 

OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Nove Gradiške te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. siječnja 2023. dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.

Prijedlozi i mišljenja na prijedlog Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: andrea.stengl@novagradiska.hr ili dubravko.aric@novagradiska.hr ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Nove Gradiške nalazi se u privitku.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

KLASA: 363-01/22-01/02
URBROJ: 2178/15-05-05/2-22-2
Nova Gradiška, 16. prosinca 2022.


Odluka o komunalnom doprinosu – prijedlog