Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave

Odluka o isplati naknade vijećnicima
Odluka o isplati naknade vijećnicma 2. dio