Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje i ugovaranje programa/projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge