ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2023. godini

ODLUKA