Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2020. godini

Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-Udrugama