Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška

Odluka-kojom-se-utvrđuje-da-nije-potrebno-provesti-stratešku-procjenu-utjecaja-na-okoliš-za-VII.-Izmjene-i-dopune-Prostornog-plana-uređenja