Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja IPNG

Odluka da nije potrebno provesti SPUO-1