Očitovanje o potrebi deratizacije i dezinsekcije Službe za epidemiologiju i javno zdravstvo

U potpunosti vam prenosimo  “Očitovanje o potrebi deratizacije i dezinsekcije Službe za epidemiologiju i javno zdravstvo“.