Obveza čišćenja snijega ispred kuća, stanova i poslovnih objekata

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za urbanizam
i komunalne poslove – komunalno redarstvo
Nova Gradiška, 20. veljače 2018.

Obveza čišćenja snijega ispred kuća, stanova i poslovnih objekata

Obzirom na najavljene vremenske nepogode obavještavaju se građani, vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, te vlasnici kioska i pokretnih naprava da su na temelju odredbi članka 66., 67., 68. i 69. Odluke o komunalnom redu na području Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“ br. 2/04, 2/08, 7/09), u vrijeme stvaranja poledica, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obvezni organizirati i vršiti posipavanje, održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata.

Također su obvezni održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih oborina.
Komunalni redar vrši kontrolu čišćenja snijega na javnim površinama te se mole građani da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu, a sve kako bi se izbjegli padovi i ozljeđivanje građana jer odgovornost za nastalu štetu snosi obveznik čišćenja.

Ukoliko nositelji utvrđenih obveza za uklanjanje snijega i leda ne izvrše iste, komunalni redar će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak te pokrenuti prekršajni postupak.

Odluka o komunalnom redu na području Grada Nove Gradiške (Novogradiški glasnik 2/04) – stranice 12.-14.

viši referent – komunalni redar
Manuela Stipetić, dipl. oec.