OBAVIJEST ZAKUPNICIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA NOVA GRADIŠKA

Svi korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta, na temelju ugovora koji imaju Gospodarski program kao sastavni dio ugovora, a nisu u cijelosti proveli odnosno djelomično su proveli Gospodarski programa, dužni su Gospodarski program provesti u cijelosti u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu(„Narodne novine“ broj 20/18,115/18, 98/19 i 57/22).

Odredbama Zakona propisano je da neostvarivanje ciljeva odnosno neprovođenje Gospodarskih programa koji čine sastavni dio ugovora, može biti jedan od razloga za raskid ugovora.

Odredbama Zakona propisano je također da je zakupnik/korisnik dužan Gradu dostaviti izvješće o ispunjavanju Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu. Grad može  za one zakupce/korisnike koji ne izvrše svoju obvezu odnosno ne dostave predmetno izvješće, zatražiti inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskog programa.

Svi korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta pozivaju se da do 31. ožujka 2024. dostave gospodarske programe koji su sastavni dio njihovih ugovora.