Obavijest udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba)
Odsjek za društvene djelatnosti
Nova Gradiška, 25.09.2017.          

 

OBAVIJEST UDRUGAMA

 

Sukladno članku 6. Ugovora o financiranju programa /projekta Udruga iz sredstava Proračuna Grada Nova Gradiška za 2017. godinu, koji ste sklopili s Gradom Nova Gradiška,  podsjećamo Vas kako ste u obvezi radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, Gradu Nova Gradiška najkasnije u roku od 30 dana od završetka programa/projekta za koji su vam odobrena financijska sredstva, dostaviti  izvješće o izvršenju programa.

Izvješće treba sadržavati:

   A: OPISNO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU

    B: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU UZ DETALJNO DOKUMENTIRANJE SVIH TROŠKOVA, I TO ZA:

  • bezgotovinsko plaćanje- preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika i pripadajućeg izvoda
  • gotovinsko plaćanje-preslike računa (R1iliR2) koje glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja
  • ostalu dokumentaciju (preslike dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja-ugovori, sporazumi i sl.

Korisnik je dužan dostaviti izvješća za održane programe u 2017. godini na propisanim obrascima dostupnim na mrežnoj stranici Grada www.novagradiska.hr odmah za programe koji su održani, odnosno u roku od 30 dana od održanog programa za aktivnosti koje još nisu održane.

Također, sukladno čl. 9. ugovora, ako Grad utvrdi da je korisnik nenamjenski koristio sredstva financijske potpore za izvršenje ugovorenih programa ili nije izvršio program u ugovorenom roku, te nije podnio odgovarajuće izvješće u roku, ili ako Gradu ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava financijske potpore, Korisnik je dužan vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o potrebi vraćanja primljenih sredstava.

 

                                                                                                                           Odsjek za društvene djelatnosti

OPISNI IZVJEŠTAJ PROGRAMA/PROJEKATA

Financijski izvjestaj udruge 2017