OBAVIJEST RODITELJIMA O SUFINANCIRANJU CIJENA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA NOVA GRADIŠKA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017/2018

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVA GRADIŠKA

Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba)

Odsjek za društvene djelatnosti

Nova Gradiška, 08.08.2017.

 

                                                                                               

PREDMET:  Sufinanciranje cijena usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška u pedagoškoj godini 2017/2018

 

 

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

 Odlukom o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, br.10/2014.) propisani su uvjeti i kriteriji za sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška, kako slijedi:

 1. Jedinstvena cijena za korisnike usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška s prebivalištem na području Nove Gradiške iznosi 600,00 kuna mjesečno.
 2. Pravo na sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Nova Gradiška ostvaruju slijedeće kategorije:
 •  Obitelj čiji su dvoje djece korisnici Dječjeg vrtića ostvaruju subvenciju u iznosu od 100,00 kuna mjesečno za prvo dijete, odnosno 200,00 kuna mjesečno za drugo dijete, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u protekla tri mjeseca ne prelazi iznos od 1.663,00 kune.
 • Obitelj čiji su troje djece korisnici Dječjeg vrtića, bez obzira na mjesečni prihod po članu obitelji, ostvaruju subvenciju u iznosu od 100,00 kuna za prvo dijete, 200,00 kuna za drugo dijete, za treće i svako slijedeće dijete 300,00 kuna po djetetu.
 • Obitelj čije je dijete s posebnim potrebama ostvaruje subvenciju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, bez obzira na mjesečni prihod po članu obitelji.
 • Samohrani roditelj (samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi i uzdržava svoje dijete, a što se može dokazati smrtnim listom supružnika ili drugim dokazom iz kojeg je vidljivo da drugi roditelj ne sudjeluje u uzdržavanju djeteta), ostvaruje pravo na subvenciju 100,00 kuna mjesečno za prvo dijete, 200,00 kuna mjesečno za drugo dijete, 300,00 kuna mjesečno za treće i svako slijedeće dijete.

 Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška za novu pedagošku godinu, podnosi se Gradu Nova Gradiška,Trg kralja Tomislava 1, Odsjeku za društvene djelatnosti (II kat, soba br.38).

 Uz obrazac zahtjeva roditelj  je dužan dostaviti:

 UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA

 1. POTVRDA DJEČJEG VRTIĆA DA JE DIJETE UPISANO I POHAĐA  REDOVNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA
 2. PRESLIKA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA DIJETE I OSTALU MALOLJETNU DJECU IZ OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE
 3. RJEŠENJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA DJEČJI DOPLATAK ZA OBITELJI ČIJI SU DVOJE DJECE KORISNICI DJEČJEG VRTIĆA
 4. PRESLIKU MIŠLJENJA/RJEŠENJA STRUČNOG POVJERENSTVA OSNOVANOG PO PROPISIMA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI ILI ODGOVARAJUĆI MEDICINSKI NALAZ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (ZA DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA).
 5. DOKAZ DA DRUGI RODITELJ NE SUDJELUJE U UZDRŽAVANJU DJETETA (ZA SAMOHRANE RODITELJE).

 

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava je potrebno podići u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Nove Gradiške, zgrada Gradske uprave, II kat, soba br. 38 ili u tajništvu Dječjeg vrtića Nova Gradiška.

 Za sva pitanja možete se obratiti u Odsjek za društvene djelatnosti, tel 366-075.

  

                                                                                                                                                                                                                         Odsjek za društvene djelatnosti