OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja na području Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga 2. Izmjena i dopuna Odluke o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja na području Grada Nova Gradiška te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. lipnja 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja na području Grada Nova Gradiška putem priloženog obrasca na e-mail adresu: andrea.stengl@novagradiska.hr ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja na području Grada Nova Gradiška nalazi se u privitku.

2. ID odluke o organiziranom parkiranju
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću