OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta komunalnog otpada „Šagulje-Ivik“ u Novoj Gradiški te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. lipnja 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.
Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta komunalnog otpada „Šagulje-Ivik“ u Novoj Gradiški putem priloženog obrasca na e-mail adresu: andrea.stengl@novagradiska ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta komunalnog otpada „Šagulje-Ivik“ u Novoj Gradiški nalazi se u privitku.

GRAD NOVA GRADIŠKA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI