OBAVIJEST O PODJELI VRTNIH KOMPOSTERA

Obavještavamo podnositelje zahtjeva za dodjelu vrtnih kompostera pogodnih za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta koji su podnijeli zahtjeve temeljem Javnog poziva za dodjelu vrtnih kompostera pogodnih za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta, KLASA: 406-02/23-01/01 URBROJ: 2178-15-02-23-18 od 04. travnja 2023. da podjela istih započinje u srijedu 14. lipnja 2023. godine.

Podjelu će vršiti djelatnici tvrtke „Odlagalište“ d.o.o. Nova Gradiška dovozom kompostera na kućne adrese te se pozivaju podnositelji zahtjeva da prilikom preuzimanja djelatnicima „Odlagališta“ predoče osobne iskaznice.

Popis podnositelja koji ispunjavaju uvjete nalazi se u tabelarnom prikazu u privitku ove Obavijesti. (Osobna imena istih prikrivena su radi zaštite osobnih podataka, isti se mogu identificirati pomoću adrese).

Urednima je ocijenjeno 124 zahtjeva te je time preostalo još 56 komada kompostera za dodjelu.

Javni poziv je i dalje otvoren te vas pozivamo na podnošenje zahtjeva, ukoliko ispunjavate navedene uvjete. Molimo vas da prije podnošenja zahtjeva podmirite sve svoje obveze prema Gradu Nova Gradiška i Odlagalištu d.o.o.