Obavijest korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima su istekli ugovori o zakupu 2022./2023

Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 1/23 i 41/23),  pozivaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Grada Nove Gradiške kojima su istekli ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja, a korisnik se i nadalje nalazi u mirnom posjedu istog, da mogu zatražiti potvrdu  Grada Nove Gradiške u svrhu ostvarivanje prava u vezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Grad izdaje Potvrde na temelju uredno podnesenog Zahtjeva.

Obrasci zahtjeva i izjave mogu se  preuzeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti ured br. 62 i 58, III kat, na adresi: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400  Nova Gradiška.

Uredno popunjeni Zahtjev se može dostaviti i putem elektroničke pošte na e-mail adresu: jasna.lasovic@novagradiska.hraleksandra.beric@novagradiska.hr

Popis svih izdanih potvrda Grad Nova Gradiška dužan je  objavljivati i redovito ažurirati na svojoj web stranici kao i na oglasnoj ploči te o istom izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

 

NAPOMENA:

Zahtjev podnose samo oni korisnici poljoprivrednog zemljišta kojima su Ugovori istekli (datum ovjere kod javnog bilježnika kao datum početka korištenja poljoprivrednog zemljišta).

Da bi zahtjev bio odobren, odnosno da bi korisnik poljoprivrednog zemljišta dobio potvrdu, mora imati plaćene sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta.