Obavijest građanima-Uklanjanje i uništavanje ambrozije

GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti – komunalni redar

Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška


OBAVIJEST građanima – UKLANJANJE I UNIŠTAVANJE AMBROZIJE

 

Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove Grada Nove Gradiške obavještava vlasnike i korisnike obrađenog i neobrađenog poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva) na području Grada da su, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („Narodne novine“ broj 72/07), Odluci o agrotehničkim mjerama („Novogradiški glasnik“ broj 4/14) i Odluci o obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“ broj 8/03), dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, a sve u svrhu zaštite zdravlja građana.

Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine.

Zbog svoje izuzetno velike reprodukcijske moći i dobre sposobnosti prilagođavanja novim okolišnim uvjetima, vrlo se brzo širi, a najčešće raste na neobrađenim površinama.

Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena. Na sluznicama dišnih organa pelud kod osjetljivih bolesnika može izazvati alergijsku reakciju – crvenilo očiju, suzenje, začepljenje nosa, kihanje, kašalj, otežano disanje, astmu, promjene na koži i sl.

Najdjelotvorniji pristup suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (kultivacija, okopavanje, redovita košnja), agrotehničkih (obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kulture, prašenje strništa) i kemijskih mjera (herbicidi).

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama i Odluci o komunalnom redu („Novogradiški glasnik“, broj 2/04, 2/08 i 7/09) redovito će kontrolirati Komunalni redar, te će se protiv onih koji ih se ne pridržavaju poduzimati odgovarajuće mjere u skaldu sa svojom nadležnošću.

U cilju izbjegavanja pokretanja prekršajnih postupaka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj Obavijesti.

 

U Novoj Gradiški, 16.7.2019.

         KOMUNALNI REDAR
Manuela Stipetić, dipl. oec.