Natječaj za financiranje programa/projekata/udruga Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)  i Pravilnika Grada Nova Gradiška o financiranju i ugovaranju programa i projekata od interesa za opće dobro (“Novogradiški glasnik, broj 4/15. i 1/16)  koje provode udruge Gradonačelnik na prijedlog  Ureda za Gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjeka za društvene djelatnosti  utvrđuje dana 17. prosinca  2018. godine

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje
programa/projekata/udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini

I.

Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Grad Nova Gradiška će putem Ureda za Gradsku samoupravu (Gradske službe), Odsjeka za društvene djelatnosti u 2019. godini raspisati javne natječaje/pozive kako slijedi: 

R. br. Naziv upravnog odjela (kratica) Područje Naziv javnog poziva/natječaja Planirano vrijeme objave javnog poziva/natječaja Ukupna vrijednost natječaja (kn) Raspon sredstava
1. Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjek za društvene djelatnosti Kultura Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini siječanj 2019. godine 230.000,00 Minimalno 500,00 kuna po prijavljenom programu (maksimalno 5 programa)
2. Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjek za društvene djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zdravstvena skrb i skrb za obitelj i djecu

 

 

 

 

-socijalna samoposluga

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini

 

 

 

 

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini

 

siječanj 2019. godine

 

 

 

 

 

 

siječanj 2019.godine

105.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

28.000,00 kn

Minimalno 500,00 kuna po prijavljenom programu (maksimalno 5 programa)

 

24.000,00 (maksimalno 1 program)

3. Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjek za društvene djelatnosti Domovinski rat Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019.godini siječanj 2019. godine 141.400,00 kn Minimalno 500,00 kuna po prijavljenom programu (maksimalno 5 programa)

 

 Ovaj godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini objavit će se na mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška: www.novagradiska.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KLASA:023-05/18-01/37
URBROJ: 2178/15-02-18-1
Nova Gradiška, 17. prosinca  2018.

          Gradonačelnik
V
inko Grgić, dipl. ing. arh..