Natječaj o davanju u zakup kontejner za djelatnost trgovine na lokaciji ispred Gradskog groblja Nova Gradiška u Željezničkoj ulici u Novoj Gradiški

Natječaj zakup konterjnera listopad 2023