Nastavljaju se radovi na fotonaponskoj elektrani BIOSOL

OBJAVA – nastavak građenja