Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti i Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Nove Gradiške obilježili 26. lipnja – Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga
Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1987. godine proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, želeći upozoriti globalnu svjetsku javnost na sverastući problem zlouporabe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera u suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.
Članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti, na čelu s predsjednicom mr. spec. Ljiljanom Lukačević, prof. i članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Nove Gradiške na čelu s predsjednikom mag. Markom Ćosićem, prigodnim su se edukativno-promidžbenim plakatima i brošurama u javnim ustanovama i mjestima okupljanja mladih priključili obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti, a danas su posjetili i Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ na Ivanovcu. Bila je to prigoda za razmjenu iskustava sa stručnjacima angažiranima na liječenju i rehabilitaciji ovisnika, ali i za razgovor s korisnicima ovog terapijskog centra i podršku na njihovu putu u NE-ovisnost.