Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Nove Gradiške u 2022.

Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Nove Gradiške u 2022.

Obavještavaju se svi zainteresirani korisnici s područja Grada Nova Gradiška da je sklopljen Sporazum o provedbi projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko-posavske županije u 2022. sa Regionalnim Centrom za biotehnološka istraživanja i Brodsko-posavskom županijom.

Grad Nova Gradiška spreman je sufinancirati maksimalno 5 uzoraka po korisniku radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu. Projektom će se utvrđivati osnovna kemijska analiza tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lako pristupačni P i K, sadržaj karbonata i hidrolitička kiselost. Također jedan od poslova u sklopu projekta je i uzimanje uzoraka za analizu tla, te u konačnici izrada preporuke gnojidbe koja je i krajnji cilj cijelokupnog projekta kako bi se osiguralo optimalno korištenje gnojiva prema pravilima struke i značajna ekonomska ušteda na kojoj je trenutno naglasak s obzirom na sadašnja višestruka poskupljenja gnojiva.

Ovo je značajna pomoć za sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnike, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i bave se poljoprivrednom djelatnošću, jer će krajnji korisnik usluge platit samo
78 kn po uzorku, što je 20% od redovne cijene uzorka od 390 kn koju u iznosu od 50% sufinancira Županija Brodsko-posavska, 30% troškova snosi Grad Nova Gradiška.

Za sve detalje obratite se našem Regionalnom Centru koji provodi ovaj projekt na br.tel: 035/416-218, a zahtjeve možete podnijeti u priloženom obrascu na e- mail: info@biotech.hr ili poslati poštom najkasnije do 30.listopada 2022.