“Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Grada Nove Gradiške u 2019.

Grad Nova Gradiška  i ove je godine, s Brodsko-posavskom županijom, radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimalizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa, uz istovremeno smanjenje ekološkog opterećenja okoliša, sklopio Sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske  županije u 2019. Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka ne terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijska analiza uzoraka, interpretacija rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Projekt će provoditi Regionalni Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko posavske županije, Slavonski Brod. Koordinator na provedbi Projekta ispred Regionalnog Centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije je mag.ing.agr. Anamarija Mađarević, kontakt tel: 035/416-218, email: info@biotech.hr

 Cijena jedne kontrole plodnosti tla je 390,00 kuna s PDV-om, a sredstva potrebna za provođenje projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

  • Brodsko-posavska županija 50% ili 195,00 kuna po uzorku
  • Grad Nova Gradiška 30% ili 117,00 kuna po uzorku
  • krajnji korisnici usluge, poljoprivredna gospodarstva 20% ili 78,00 kuna po uzorku

 Krajnji korisnici usluga analize uzoraka tla su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 Zainteresirani korisnici koji žele sudjelovati u ovom projektu trebaju dostaviti popunjeni obrazac,  najkasnije do 02.  listopada  2019., osobno  Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti   III kat,  Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška  ili slanjem maila na adresu jasna.lasovic@novagradiska.hr

 Obrazac se može preuzeti na slijedećem linku: