KONAČNI REZULTATI IZBORA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

scan konačni gradonačelnik-1

 

scan konačni gradsko vijeće-1

 

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe Gradsko vijeće Nova Gradiška

 

Odluka o pravu na naknadu i visini nakndae troškova izborne promidžbe Gradonačelnik – Nova Gradiška