Javno otvaranje ponuda pristiglih na javne natječaje za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Nove Gradiške

Obavijest javno otvaranje ponuda