JAVNI POZIV

Javni poziv  za dodjelu potpora za sufinanciranje  troškova  sudjelovanja poduzetnika na  području  Grada Nove Gradiške  na domaćim sajmovima u 2017.