JAVNI POZIV – „Žena zaželi, žena radi 3“

JAVNI POZIV

 

Grad Nova Gradiška započeo je s provedbom projekta „Žena zaželi, žena radi 3“ (kodni broj: UP.02.1.1.16.0408) iz Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani krajnji korisnici za primanje usluge pomoći u kući i to:

  • Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina života i više) i
  • Nemoćne osobe (mlađe od 65 godina)

da se prijave na javni poziv.

 

Za prijavu je potrebno priložiti:

  • Za sve osobe – presliku osobne iskaznice, a
  • Za nemoćne osobe (mlađe od 65 godina) – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba

 

Prijave se zaprimaju od 09.01.2023. do 20.01.2023. u uredu broj 38, II. kat, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška

 

Nije prihvatljivo sudjelovanje osoba koji primaju istovjetne usluge iz drugog projekta Programa Zaželi, kao niti onih koji primanju usluge osobne asistencije iz drugih javnih izvora.

KLASA: 306-02/22-01/02

URBROJ: 2178-15-02-23-12

GRADONAČELNIK

Vinko Grgić, dipl. ing. arh.