JAVNI POZIV – „Žena zaželi, žena radi 3“

JAVNI POZIV

 

Grad Nova Gradiška započeo je s provedbom projekta „Žena zaželi, žena radi 3“ (kodni broj: UP.02.1.1.16.0408) iz Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani krajnji korisnici za primanje usluge pomoći u kući i to:

  • Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina života i više) i
  • Nemoćne osobe (mlađe od 65 godina)

da se prijave na javni poziv.

 

Za prijavu je potrebno priložiti:

  • Za sve osobe – presliku osobne iskaznice, a
  • Za nemoćne osobe (mlađe od 65 godina) – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba

 

Prijave se zaprimaju od 09.01.2023. do 20.01.2023. u uredu broj 38, II. kat, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška

Osoba za kontakt: Marko Ćosić, mobitel: 091/3620126

Nije prihvatljivo sudjelovanje osoba koji primaju istovjetne usluge iz drugog projekta Programa Zaželi, kao niti onih koji primanju usluge osobne asistencije iz drugih javnih izvora.

KLASA: 306-02/22-01/02

URBROJ: 2178-15-02-23-12

GRADONAČELNIK

Vinko Grgić, dipl. ing. arh.