Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Nove Gradiške

Poziv za sudjelovanje
Obrazloženje-uz-nacrt-promjene-Statuta
Statutarna odluka
Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću