Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške

Poziv za sudjelovanje Poslovnik
obrazloženje
izmjene poslovnika
Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću (6)-2