Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška putem priloženog obrasca na e-mail adresu: andrea.stengl@novagradiska ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška nalazi se u privitku.

 

GRAD NOVA GRADIŠKA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

 


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Obrazac Sakupljanje komunalnog otpada