Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Žena zaželi, žena radi”

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

Klasa: 023-05/17-01/10
Ur.broj: 2178/15-02/1-
Nova Gradiška,31.1.2018.

Grad Nova Gradiška po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Žena zaželi, žena radi“ – UP.02.1.1.05.0054. u sklopu programa „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, dana 31.01.2018. raspisuje

J A V N I    P O Z I V


ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„Žena zaželi, žena radi“
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Pozivaju se osobe ženskog spola na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu „Žena zaželi, žena radi“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje osoba ženskog spola koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.
Na ovaj poziv se mogu prijaviti pripadnice ciljane skupine: nezaposlene žene hrvatskog državljanstva sa završenim najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na osobe ženskog spola starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Broj traženih radnica: 50

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme-24 mjeseca, probni rad-3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, a uključuje odgovarajuće edukacije i Ugovor o radu u trajanju od dvije godine.

Prijavi na poziv kandidatkinje su dužne dostaviti:

– potvrdu da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– odgovarajući dokaz na okolnost pripadanja određenoj ciljanoj skupini (npr. žena s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) fakultativno.

Prijavu dostaviti  u Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška osobnom dostavom u  sobu br. 54  / Mala vijećnica / zaključno do 28. veljače 2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Gradske uprave.

       GRADONAČELNIK

  _________________________________
Vinko Grgić, dipl.ing.arh.


Prijavnica za zapošljavanje