JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA PRILIKOM ODRŽAVANJA NG LJETA 2019.

JAVNI-POZIV-za-davanje-u-zakup-javnih-površina-2019-ng-ljeto

Nacrt-lokacija-Ng-ljeto-2019.-pdf

 

Obrazac-P1-Ponuda-za-zakup (1)