Javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš regionalnog centra gospodarenja otpadom “Šagulje”

Obavijest- PUO RCGO Šagulje