JAVNA TRIBINA O GOSPODARENJU OTPADOM

Grad Nova Gradiška poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu koja će se održati  19. listopada 2022. godine (srijeda), s početkom u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 – II. kat.

Na javnoj tribini govorit će se o gospodarenju otpadom na području grada Nova Gradiška, a s ciljem upoznavanja građana o pravilnom postupanju s otpadom nastalom na kućnom pragu.

Tribina je otvorena za sve građane, a nakon održane prezentacije građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja i dvojbe vezane za pravilno postupanje s otpadom.

 

GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
KLASA:351-01/22-01/04
URBROJ:2178-15-05-05/1-22-3
Nova Gradiška, 14. listopad 2022.