JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška

Informacija-o-javnoj-raspravi-o-Prijedlogu-VII.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uređenja-Grada-Nova-Gradiška-1